Lotjeshuis

2006

Het Lotjeshuis neemt ondervoede en in de steek gelaten kinderen op, eventueel na behandeling in het ziekenhuis. In het Lotjeshuis krijgen de kinderen vakkundige nazorg.  Het huis heeft plaats voor maximaal 36 kinderen in de leeftijd van 0 tot 5 jaar

Een kind mag maximaal 6 maanden in het tehuis blijven. In de praktijk blijven kinderen door de sociale omstandigheden in het gezin vaak jaren in het tehuis wonen.
Een kinderarts beoordeeld samen met de sociaal werksters van het ziekenhuis en het tehuis of een kind geplaatst moet worden. In sommige gevallen worden kinderen door ouders, familie of de jeugdpolitie naar het tehuis gebracht.

De kinderen die in het Lotjeshuis worden toegelaten lijden vaak aan ondervoeding. Ze hebben daardoor minder weerstand tegen infecties. Ook worden kinderen die zijn mishandeld in het tehuis geplaatst. Als het kind genezen wordt verklaard, wordt het kind terugplaatst in het gezin. Lukt dit niet dan zal een kind in een gezinsvervangend tehuis worden geplaatst of bij een pleeggezin terechtkomen met het oog op adoptie.
Ook pasgeborenen en vondelingen kunnen hier terecht. Het centrum doet de opvang, begeleiding en verzorging hiervan. De vooraamste benodigdheden zijn kleding, schoeisel , medicijnen en voedingswaren.

Het kindertehuis stelde de vraag tot tussenkomst in de aankoop van 1 computer, 1 gasfornuis, kinderkledij alsook keukenmateriaal. 

De raad van bestuur van 6.3.06 gaf de goedkeuring en dit voor een bedrag van 4 200 euro. 

Stichting Huize Betheljada biedt vanaf November 1979 een liefdevol thuis aan kinderen en jong volwassenen met een ernstige meervoudige...

je steun is belangrijk

doe nu je gift