Openbare School te Nieuwe Amsterdam

2006 - 2008

Nieuw-Amsterdam is een ressort en de hoofdstad van het district Commewijne in Suriname. De plaats ligt aan de samenvloeiing van de rivieren Suriname en Commewijne. Nieuw-Amsterdam telt circa 5650 inwoners, overwegend Javanen en Hindoestanen. De plaats is bij de districtsbewoners ook wel bekend als "Kila" (Hindi-woord voor 'fort') of "Njun Foto" (Sranantongo).

Nieuw-Amsterdam is het belangrijkste regionale centrum van Commewijne vanwege de aanwezigheid van het districtscommissariaat, het kantoor van de gewestelijke politiecommandant alsook van de bestuursdienst. Verder is er ook een politiepost, de polikliniek van de Stichting Regionale Gezondheidsdienst annex dokterswoning, die een koloniale bouwstijl heeft, en de brandweerkazerne van het district. Ook zijn er een bibliotheek, twee scholen voor het basisonderwijs (een openbare en een van de Evangelische Broedergemeente) en een school voor MULO. In het woongebied grenzend aan het fort zijn de oude officierswoningen te zien die een bouwvallige indruk maken, maar haast allemaal bewoond zijn door de lokale ambtenaren in overheidsdienst.

Schoolproject: Mediatheek

Zij vragen de steun voor de bouw van een nieuw lokaal om een bibliotheek en mediatheek in onder te brengen. De school telt ruim 200 leerlingen. De ouders zijn vissers en landbouwers. Er is in de omgeving van 30 km geen enkele bibliotheek te bespeuren. Er is reeds een goedkeuring van Onderwijs en volwassenvorming. De kosten worden geraamd op 12 000 euro. Het project werd niet weerhouden door de raad van bestuur omdat andere instanties konden instaan voor de middelen.

In 2008 werd de vraag gesteld om te kunnen beschikken over 10 computers. Later, in 2009, herhaalde ze deze vraag maar reduceerde ze het aantal tot 6 computers en één overheadprojector, hetgeen de raad van bestuur goedkeurde.

Het bovestaande werd geraliseerd en dit voor een bedrag van 2 000 euro.

Projecten Penitentiair Centrum Santo Boma:

Vanaf 1873 was in Nieuw-Amsterdam de gevangenis gevestigd, die diende voor internering van de gevangenen die een ernstig delict hadden gepleegd, de zogenaamde "zwaardere criminelen". Deze inrichting werd rond 1982 verplaatst naar Santo Boma in het district Wanica, eveneens in een bewoonde omgeving in Suriname. De oude gebouwen maken deel uit van het openluchtmuseum, waar ook het laatste lichtschip van Suriname nog te zien is. De oude strafgevangenis is begin 21e eeuw gerestaureerd en wordt sedertdien vaker gebruikt voor het houden van exposities en andere culturele evenementen.

Ook is er een jeugd-opvoedingsgesticht ingepland, dat wordt gesteund door leraren zonder grenzen. Ze vragen of het mogelijk is steun te verlenen voor :
- afdak voor atelier : 721€
- gereedschapskasten : 925€
- renovatie van twee schoolgebouwen : 4.139€
- renovatie van cellen : 7.479€

Het bovestaande werd geraliseerd en dit voor een bedrag van 13 274 euro.

Een delegatie van BELVOSUR bracht op 24 mei 2007 een bezoek aan dit gesticht en stelde vast dat het project volledig in hande is van de overheid en het dus niet nodig is dat BELVOSUR zou doneren.

Stichting Huize Betheljada biedt vanaf November 1979 een liefdevol thuis aan kinderen en jong volwassenen met een ernstige meervoudige...

je steun is belangrijk

doe nu je gift