PRASORO

Van KDI-SOS naar Stichting Prasoro voor het kind in nood.

De Stichting SOS-Kinderdorpen Suriname werd in 1972 opgericht door de serviceclub Soroptimist International Club Paramaribo, conform de SOS visie: “elk kind hoort thuis in een gezin en groeit op met liefde, respect en veiligheid”. Gestart met 5 woningen, daarbij bijgestaan vanuit SOS Nederland, telt het dorp thans 10 woningen. In elke woning kunnen een SOS moeder met 7 kinderen worden ondergebracht.

Van 1994 tot 1 juli 2006 maakte de stichting deel uit van de internationale SOS organisatie, Kinderdorff International (KDI). Per 1 juli 2006 zet de Stichting SOS-Kinderdorpen Suriname haar werkzaamheden ten behoeve van het Surinaamse kind in nood voort onder de naam: Stichting Prasoro voor het kind in nood.

Prasoro is gelegen in de buurt van het vliegveld Zorg en Hoop, niet zo heel ver van de J. Wijdenboschbrug.. Zij bezitten een afgesloten terrein met enkele huizen voor de opvang van hun kinderen. Deze huizen zijn echter in erbarmelijke toestand; niet zozeer qua stabiliteit, maar wel qua afwerking en inrichting. De huizen zijn in stenen gebouwd, maar de houten afwerking is aangetast en de inrichting is niet meer van die aard dat deze huizen nog op een convenabele manier kunnen gebruikt worden.

Werkwijze:

Wij nemen het kind in nood op in een onzer gezinnen en wij helpen hen om vorm te geven aan hun eigen toekomst. Wij bieden kinderen de mogelijkheid duurzame relaties binnen een gezin op te bouwen, wij stellen hen in staat te leven volgens hun eigen cultuur en godsdienst en wij helpen hen hun persoonlijke mogelijkheden, interesses en talenten te ontdekken en te ontwikkelen. We zorgen ervoor dat kinderen het onderwijs en de vaardigheidstraining krijgen welke zij nodig hebben om waardige leden van de gemeenschap te worden die hun bijdrage leveren aan deze samenleving.

De Stichting Prasoro voor het kind in nood is ingeschreven in het Stichtingen Register.

 Stichting Huize Betheljada bevindt zich in de voormalige planterswoning aan de: Cornelis Jongbawstraat 55 Paramaribo/Suriname Tel: 00597-...

je steun is belangrijk

doe nu je gift