Stichting PCOS

Projecten Protestants-Christelijk onderwijs Suriname

De Stichting Projekten PCOS werkt samen met derden om kwaliteitsverbeteringsactiviteiten te ontwikkelen ten behoeve van leerkrachten en leerlingen, middels het verbeteren van de fysieke omstandigheden van onderwijsfaciliteiten, leermiddelenvoorziening en ondersteunende onderwijsinhoudelijke activiteiten te ontplooien. Zij richt zich met name op kinderen van het basisonderwijs, speciaal onderwijs, leerkrachten en ouders.

De stichting is opgericht in 1993. Mevrouw Y.Caprino geeft met ondersteuning van K. Blufpand en A. Ritfeld leiding aan de dagelijkse werkzaamheden.

Op basis van de beschikbare en/of in te huren deskundigheid kan men bij het projectenbureau terecht voor adviezen en het organiseren van onderstaande activiteiten.De stichting voert verschillende projecten uit waaronder bouw- en renovatieprojecten, projekten ter verbetering van de inhoudelijke kwaliteit van het onderwijs. Zij organiseert workshops, congressen, studiedagen en boekenfestivals. Via schoolbesturen, -leiders, de media, ouderverenigingen en krutu's (binnenland), wordt de gemeenschap geinformeerd over haar activiteiten.

P.C.O.S. - Project: Leesbevorderingsprojecten:

Het betreft hier een landelijke organisatie met veel ervaring en deskundigheid op het gebied van basisonderwijs en schoolgebouwen. Er werd de vraag ingewilligd tot het verstrekken van goederen zoals een kopieermachine, inclusief onderhoudscontract, een boot (grote korjaal) en buitenboordmotor voor verbetering van de kwaliteit van het onderwijs in het binnenland. Deze stichting organiseert namelijk leesbevorderings- en alfabetiseringsprojecten in het binnenland.

Het alfabetiseringsproject noemt ALFABUKU-WOSU waarbij de plaatselijke inwoners om hun medewerking wordt gevraagd om de betrokkenheid te verhogen. Bedoeling is om “doe-het-zelf” gebouwtjes op te richten en uit te rusten met boeken.

Het bovestaande werd geraliseerd en dit voor een bedrag van 9 862 euro. 
Van 11 tot 16 februari 2002 ging het derde kinderboekenfestival door. Tijdens de inhuldiging werd een risomachine en een buitenboordmotor symbolisch over gedragen.

P.C.O.S - leesbevorderingsproject:

Het leesbevorderingsproject noemt EY TA LESI I TA SABI (lezen betekent meer lezen) en wordt uitgevoerd met medewerking van de betrokken schoolteams. Ook de ouders van de leerlingen worden erbij betrokken. Belvosur stelde 21.109 € ter beschikking voor het leesproject en 9.862 € voor het bibliotheekgebouwtje.

Het projectdossier werd  overgemaakt aan de provincie. De adviesgroep projecten gaf aanvankelijk echter negatief advies omwille van de onvoldoende verankering met de lokale bevolking, onduidelijke inspraak van de doelgroep en onvoldoende antwoord op de lokaal vastgestelde basisbehoeftes.

Er wordt vanuit BELVOSUR een eerste schijf van 16.000 € gestort met de belofte om ook in 2004 een tweede gelijkaardig bedrag ter beschikking te stellen, ook al aanvaard de provincie het project niet. Er werden bijkomende elementen gevoegd bij het provinciaal dossier om toch nog een projectsubsidie te kunnen bekomen. Gelukkig keurde de provincie dan toch het project nog goed. Op 27 november 2003 kregen we de officiële toezegging,  mits het overmaken van de verantwoordingsstukken, werd een bedrag van 9.000 € voorzien als eerste schijf, een tweede schijf van 9.000 in 2004 en een derde schijf in 2005.

Dit is het eerste grote project dat door BELVOSUR ism de provincie werd uitgewerkt.

Op 14 december 2004 werd de eerste bibliotheek in gebruik genomen.

Op 17 augustus 2005 werd de tweede bibliotheek feestelijk in gebruik genomen te POKIGRON. Pokidorp is een kleine woongemeenschap bestaande uit vluchtelingen tijdens de binnenlandse oorlog. De vluchtelingen kraakten oude panden en bouwvallige huizen om onderdak te vinden. Onderwijs is er nauwelijks en er is grote armoede.

De bouw van de derde bibliotheek ging van start in de E.B.G.S.-school op di 30.1.2007 in BOTOPASI.

Op 23 september 2009 kregen we UITEINDELIJK een gedetailleerd rapport van PCOS met betrekking tot de uitvoering van het BOTOPASI-project. 

Het bovestaande werd geraliseerd door BELVOSUR dit voor een bedrag van 15 463 euro. Aanvullend werd er ook 30 000 euro door de Provincie ondersteund.

 Stichting Huize Betheljada bevindt zich in de voormalige planterswoning aan de: Cornelis Jongbawstraat 55 Paramaribo/Suriname Tel: 00597-...

je steun is belangrijk

doe nu je gift