Stichting Rising Glory

2018

De projectaanvraag van de Stichting Tehuis Rising Glory te Para geraamd op 15.000 euro. Daar moet echter nog de aanvraag en het dossier met prijsbepaling worden overgemaakt vooraleer een definitieve toekenning kan worden verleend. 

Nieuwe Stichting ontstaan uit o.a. mensen van Para en ervaren medewerkers van andere tehuizen. Doel: Bouw Tehuis voor opvang verwaarloosde en seksueel misbruikte kinderen van inheemse afkomst en/of binnenland. Worden overstelpt met aanvragen. De Stichting heeft net de overdracht rond van een terrein met een achttal gebouwen van het vroegere Boskalis stafcomplex, van de Lelydorp mijn te Para. Het project behelst een opknapbeurt van de ondertussen volledig gesloopte water- en elektriciteitsinstallatie en verbouwing van één der gebouwen.

Bij Rising Glory heeft Judy ons rondgeleid op het immens terrein dat ze ter beschikking heeft gekregen om de inheemse kinderen uit de dorpen in de buurt op te vangen en ook deze van het binnenland. Behoeftige, misbruikte en mishandelde kinderen. Er zijn enorm veel aanvragen. Kopie van het beleidsplan is beschikbaar. De gebouwen en terreinen (25 ha) worden aan de stichting geschonken door een andere stichting die ermee ophoudt. De behoefte van 15.000 € dient voor het volledig herstellen van de water- en elektriciteitsvoorziening en het opknappen van voorlopig één gebouw om het geschikt te maken voor het herbergen van 8 kinderen.

In het verleden werd reeds samengewerkt voor bepaalde projecten met BETHELJADA, een tehuis voor kinderen en jong volwassenen met een ernstige...

je steun is belangrijk

doe nu je gift