Tehuis TYL-TYL

2009

Het tehuis biedt onderdak, verzorging en onderwijs aan kinderen met een lichamelijke beperking in de leeftijd van 4-17 jaar. De kinderen komen uit diverse Districten van Suriname. 

Het tehuis is in 1970 opgericht met als hoofddoelstelling  het bieden van kansen aan het kind met een lichamelijke beperking. Het gehandicapte kind wacht hierdoor geen totale afhankelijk van de samenleving. Het kind kan met zijn lichamelijke beperking voor zichzelf zorgen en een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van de samenleving van Suriname.

De Stichting probeert met alle ten dienste staande middelen de kinderen een kans  te geven om een menswaardig bestaan te leiden. Met donaties, ouderbijdragen en giften in natura tracht het bestuur en de directie invulling te geven aan de meest essentiële zaken in het tehuis.

Een delegatie van BELVOSUR bracht op 25 mei een bezoek aan de school dat grotendeels onder water stond. Dakgoten en afvoerbuizen ontbraken. Ze mankeren aanpaste stoelen en tafels. Deze zijn echter niet in Suriname te verkrijgen. Er werden 24 hoeslakens en 24 bedlakens gekocht en de dakgoten werden hersteld. De aangepase stoelen en tafels konden niet worden geleverd en als alternatief vroeg de school in 2009 om 6 computers te willen sponsoren. 

Het bovestaande werd geraliseerd en dit voor een bedrag van 3 700 euro. 

De MYTYLschool vroeg daaropvolgend ook ondersteuning voor lesmateriaal en dit voor een bedrag van 1 645 euro. 

 

Door een wisseling van de directie van de school werd de uitvoering van de verdere projecten uitgesteld.

Stichting Huize Betheljada biedt vanaf November 1979 een liefdevol thuis aan kinderen en jong volwassenen met een ernstige meervoudige...

je steun is belangrijk

doe nu je gift