Reisverslag 2017

maandag, 27 maart, 2017 to donderdag, 6 april, 2017

De reis is goed verlopen. De eerste twee dagen hebben wij in totaal zeven nieuwe mogelijke projecten bezocht, in feite slechts zes, het zevende was Betheljada, gezien wij geen reactie hadden gekregen over onze vragen bij de aankoop van het door ons medegefinancierd onroerend goed.

Bij Betheljada is de toestand aan de beterhand na een nogal chaotisch jaar. Marja Themen was – en is nog steeds - zeer ernstig ziek en heeft zich teruggetrokken als directrice. Zij werd opgevolgd door Bryan Allay. Het personeel heeft gestaakt, volgens Themen en Allay enkel om vakbondsredenen. Het werk is ondertussen hernomen zonder nieuwe C.A.O. maar wel met een akkoord over de nationale ontwikkelingen op de loonkosten. 

Nu zijn er ernstige moeilijkheden in het bestuur. Er is een persoon die pretendeert Voorzitter te zijn. Bryan die bij het begin van de ziekte van Mevrouw Themen werd gedelegeerd als directeur heeft blijkbaar nog niet haar daadkracht. Het bestuur heeft zich op een bepaald ogenblik een vergoeding toegekend. 

Ondertussen hebben zij er beiden goede hoop op dat alles zich normaliseert: de zogeheten voorzitter zal bij unanimiteit van de overige bestuursleden op de volgende bijeenkomst van het bestuur uit de raad worden gezet. 

Er is volgende week een ontmoeting gepland met een afvaardiging van de Stichting Vrienden van Betheljada om daarover samen te zitten. Ook met de stichting Elver is er een goede samenwerking. 

Door deze moeilijkheden is de tweede fase, zijnde de inrichting van het door ons medegefinancierd naastgelegen gebouw uitgesteld. Een kopie van de akte van verwerving van het gebouw wordt ons meegegeven.

Daarnaast speelt het volgende: doordat het aanvoeren van de kinderen vanuit de veelal veraf gelegen dorpen met bussen te kostelijk is wordt overwogen om de locaties te decentraliseren. 

Om deze centra in te richten zijn fondsen nodig en daardoor wordt overwogen om de panden gelegen in Paramaribo, die gezien hun ligging een zeer grote waarde hebben, te verkopen. 

Op 4 april hadden we opnieuw een afspraak in Betheljada omdat er toen een bezoek was van de stichting Vrienden van Betheljada uit Nederland. 

Deze stichting werd opgericht in 1979 en doneert uitsluitend aan de stichting Betheljada in Suriname. 

We worden ontvangen door Bryan Allay die ons voorstelt aan de ver- tegenwoordigers van de stichting Vrienden van Betheljada nl. Sergio Bretla, belast met de fondsenwerving en mevrouw Wilhelmina Groet, bestuurster, die in Suriname heeft gewoond en in 2011 – 2012 interim-directeur is geweest in de stichting Betheljada.

De heer Allay staat zeer positief over een actieve deelname van Belvosur in het bestuur van de stichting en hij staat volledig achter de politiek van openheid die door mevrouw Themen wordt gepromoot. Ook inzake de samenwerking met de stichting Elver is hij positief. Alleen is de vraag welke vorm precies aan deze samenwerkingen moet gegeven worden: moet er een nieuwe structuur uitgebouwd worden, een raad van commissarissen of raad van toezicht, of een directere inbreng in een raad van bestuur. Hij stelt dus voor dat er naast een bestuurder van Belvosur ook een bestuurder van de Vrienden van Betheljada zou worden aangesteld. 

De wederzijdse verenigingen stellen zich voor. De Stichting vrienden van Betheljada steunt enkel en alleen de stichting Betheljada in Suriname en doneert jaarlijks een vast bedrag zonder daarbij enige vorm van controle op de bestemming van de gelden te eisen. 

Het is duidelijk dat de stichting Vrienden van Betheljada niet overtuigd is van deelname aan het bestuur van de stichting Betheljada. Zijzelf hebben tot nog toe geen behoefte aan een vertegenwoordiging in de raad van bestuur: hun filosofie is om te doneren en zich niet met de verdere afwerking te bemoeien. Hun afgevaardigden kunnen dan ook daarin geen beslissing nemen en moeten dit voorleggen aan hun eigen bestuur.

Daarop worden de nodige formulieren ingevuld om Hugo Dekeyzer als afgevaardigde van Belvosur vzw op te nemen in de raad van bestuur van de stichting Betheljada.

 

Projecten:

Hier zal ik telkens de gegevens van Stijn en zijn opmerkingen naast mijn notities ter plaatste plaatsen. 

Christophorus internaat 

Christophorus internaat voor kinderen uit het binnenland (rooms-katholiek, fraters):Directeur Mr Romalho. Internaat is eigendom van het uitgebaat door een stichting en moet het hebben van giften. Vrienden van Christoforus is een constante hulp voor hen, bestaande uit oudbewoners van het internaat. Vragen 3.000€ voor opknap badkamer jongens, en voor nieuwe matrassen, desnoods reinigen matrassen. Willen opknapbeurt voor hun 50-jarig bestaan volgend jaar. 

Romalho Lucius 

Romalho Lucius heeft hier de leiding, hij is uit de groep gegroeid en kent de in en uit van het internaat. Dit is echter geen school: hier wonen de kinderen uit het binnenland enkel. Om de week moeten ze naar huis. Zij volgen onderwijs in Paramaribo. De capaciteit is 82(36 meisjes – 46 jongens) nu zijn er 78. Zeer strak regime. De bijdrage van de ouders is 250 SRD per maand die enkel de consumptie dekt. Er is geen overheidssteun. Personeel: 4 shiften van 2 personen + stagiaires die een eigen programma hebben.

 

Jeugdcentrum 

Een sport en ontmoetingscentrum voor jeugd. Standaardsportgelegenheid voor vele scholen in de buurt die geen hal of veld hebben. Ligt in een kansarme buurt en heeft veel potentie. Gebouwen eigendom van EBGS. Onderhoud/uitbaten gebeurd door een aparte stichting. Mevr. Monkou. Vragen sponsoring ad. 5.000 € voor een muzieklokaal, zowel voor het lokaal als voor muziekinstrumenten. 

Mevrouw Gabriëlle Monkou

Mevrouw Gabriëlle Monkou heeft de leiding van dit centrum opgericht door een groep Duitse zendelingen. Het doel is de welzijnsbevordering in deze kansarme buurt. Er zijn veel problemen met seksuele intimidaties en zij proberen de sport als bindmiddel om de jongeren te ondersteunen. Zij droomt van een jongerencafé waar ze beter begeleid zouden kunnen worden. Er is ook nood aan een adequate afwatering en versteviging van de omheining.

Stichting Zoutkorrel

Stichting Zoutkorrel Onafhankelijke stichting bestaande (o.a.?) uit initiator Klaske Koorndijk. Stichting die zich bezighoudt met het geven van voorlichting en trainingen aan de medewerkers van tehuizen en internaten in pedagogiek, begeleid tienermeisjes, en organiseert recreatie evenementen voor die doelgroep. Tehuizen /Internaten betalen daarvoor een kleine bijdrage, de stichting doet de rest. Project: Opvang bouwen voor tienermeisjes na het passeren van de laatste toelaatbare leeftijd van internaten. Project is in ideefase, niet concreet. Samenwerking is mogelijk; Belvosur zou gezamenlijk projecten kunnenaanpakken, waar hardware en begeleiding/training nodig mocht zijn. 

Mevrouw Klaske Koorndijk

Mevrouw Klaske Koorndijk is als enige full time bezig (half time werken in Suriname is not done) met begeleiding, ondersteuning en verleent onderdak aan sociaal zwakkere jongeren uit tehuizen, overal waar de ouders te kort schieten. Leeft uitsluitend van giften De stichting is christelijk geïnspireerd: ze geeft opleiding van groepsleiders die in internaten werken (30 SRD p.p.) Mits voldoende middelen hebben ze ook coaches die in tehuizen en internaten de mensen opvolgen. De lokalen zijn geen eigendom meestal gebruik gedurende 5 jaar, daarna huren, eigendom EGBS. Ze trainen ook ouders om plaatsing in tehuizen te voorkomen. De kinderen worden met bussen opgehaald Ze hebben nood aan didactische middelen, voor de eventuele aankoop van een bus hebben ze koud-water vrees. 

 

Stichting Rising Glory

Stichting Rising Glory Nieuwe Stichting ontstaan uit o.a. mensen van Para en ervaren medewerkers van andere tehuizen. Doel: Bouw Tehuis voor opvang verwaarloosde en seksueel misbruikte kinderen van inheemse afkomst en/of binnenland. Worden overstelpt met aanvragen. De Stichting heeft net de overdracht rond van een terrein met 8-tal gebouwen van het vroegere Boskalis stafcomplex, te Lelydorp mijn Para. Project behelst een opknapbeurt van ondertussen gesloopte water- en elektriciteitsinstallatie en verbouwing van één der gebouwen. 

Bij Rising Glory heeft Judy ons rondgeleid op het immens terrein dat ze ter beschikking heeft gekregen om de inheemse kinderenuit de dorpen in de buurt op te vangen en ook deze van het binnenland. Behoeftige, misbruikte en mishandelde kinderen. Er zijn enorm veel aanvragen. Kopie van het beleidsplan is beschikbaar. De gebouwen en terreinen (25 ha) worden aan de stichting geschonken door een andere stichting die ermee ophoudt. De behoefte van 15.000 € dient voor het volledig herstellen van de water- en elektriciteitsvoorziening en het opknappen van voorlopig één gebouw om het geschikt te maken voor het herbergen van 8 kinderen.

Bureau Kinderontwikkeling

Bureau Kinderontwikkeling (Lilian Ferrier); Recent awareness projecten voor de moeders van pasgeborenen. Pilot gebied van genoemde projecten was Qwarasan. Mogelijks project is de Lagere school (O.S. qarasan 800 leerlingen) van Qwarasan waarvan de Toiletten groep Uitgebreid en verbouwd moet worden, en waar er een speeltuin moet komen. Tevens moet de RGD-poli aldaar verbouwd worden. Nog geen projectomschrijving of andere documentatie. Ook mogelijke samenwerking mogelijk Tussen BKO en Belvosur.

Foundation for Human Development

Foundation for Human Development, zoals mevrouw Ferrier haar organisatie zelf noemt bestaat sinds 1987. Zij zijn bezorgd over de ontwikkeling en opvang van kinderen in het ganse land. Ze hebben consultatiebureaus over het land verspreid en verschillende Poliklinieken. Zij is voorzitter van de nationale commissie Kinder- & Adolecentenbeleid. Zij geeft een volledige uit eenzetting van alle problemen i.v.m. het onderwijs van kinderen. Er is nood aan pictogrammen voor kleuterklassen, aan medicijnen en ijskasten met zonnepanelen. 

 

Kindertehuis Samuel

Kinderhuis Samuel, is reeds 65 jaar gevestigd. Bestaat uit twee locaties, vangt verwaarloosde- en weeskinderen op. Redelijk tot goed onderhouden tehuizen, met schijnbaar goede organisatie van bestuur en uitvoering. Vragen schenking van diverse spullen z.a. Poortmotoren veiligheid), vervanging ijskast en fornuis, Fietsen, installatie van muskietengaas, huisraad etc. 

Bij kindertehuis Samuel is het duidelijk dat de kinderen er zich goed thuis voelen. Na wat wachten worden we ontvangen en rondgeleid door Mr. Oosterwolde (wij waren blijkbaar te vroeg) hij bezorgde een wenslijstje gaande van Muskietengaas voor alle ramen (en er zijn er nogal wat) tot het spuiten van de pick up en de aankoop van 2 motoren voor de elektrische poort. 

 

Naast deze projecten heeft Stijn ook nog een volledig uitgewerkt project klaar uitgaande van de Stichting zorg samen voor Suriname onder de projectnaam O.S. Rust en Werk. Het betreft een renovatie van een basisschool in het district Commewijne. De kostprijs beloopt circa 13.000 euro en er wordt een bijdrage gevraagd van 6.500 euro. 

Stichting Huize Betheljada biedt vanaf November 1979 een liefdevol thuis aan kinderen en jong volwassenen met een ernstige meervoudige...

je steun is belangrijk

doe nu je gift